.
STRONA PROJEKTU

„Rozwijanie zawodowych kompetencji młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”
dofinansowany z Funduszy Europejskich
Nr projektu 2022-1-PL01-KA122-000077794
w ramach programu Erasmus+
sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

_________________________________

Projekt realizowany jest przez Salezjańskie Szkoły Rzemiosł w Łodzi (SSR), na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2022-1-PL01-KA122-000077794. W jego ramach zrealizowane zostaną praktyki zawodowe dla uczniów Technikum Salezjańskiego, które odbędą się w Sevilli (Hiszpania). Projekt obejmuje praktyki dla 15 informatyków w terminie 04-18.12.2022 r. i dla 15 mechatroników w terminie 19.02-05.03.2023 r. i jest w całości finansowany z funduszy europejskich w ramach programu Erasmus+. Praktyki prowadzone będą w języku angielskim.

Regulamin uczestnictwa w Projekcie
Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy

Wypełniony i podpisany formularz
należy złożyć w sekretariacie szkoły
najpóźniej do dnia 03.10.2022 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Zgłoszenia do 03.10.2022
Test z przedmiotów zawodowych 06.10.2022
Test z języka angielskiego 07.10.2022
Ogłoszenie wyników rekrutacji 10.10.2022

Zakwalifikowani do projektu uczniowie przed wyjazdem na praktyki uczestniczą w następujących zajęciach przygotowawczych:

– przygotowanie merytoryczne grup zawodowych – 20 godz.
– przygotowanie językowe (j. angielski) – 10 godz.
– przygotowanie językowe (j. hiszpański) – 10 godz.
– przygotowanie kulturowe – 5 godz.
– przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – 5 godz.