OBIADY W SZKOLE


Uczniowie Technikum Salezjańskiego oprowadzaja po swojej szkole i pracowniach zawodowych

COVID-19

PARTNERZY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM


Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi


Politechnika Łódzka


Guhring Polska


Nasz Patron
św. Józef Rzemieślnik

MODLITWA
1924 | Przedwojenne plany rozbudowy
Salezjańskich Szkół Rzemiosł
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do działu o historii szkoły
Znajdź nas na FACEBOOKU
Generator zdjęć do mLegitymacji

REKRUTACJA DO TECHNIKUM SALEZJAŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Chcesz zostać mechatronikiem lub informatykiem?
Technikum Salezjańskie jest szkołą dla Ciebie!

Nasze atuty:

1) szkoła nieodpłatna o statusie szkoły publicznej;
2) położenie w centrum Łodzi (ul. Wodna 34);
3) efektywna współpraca z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi, Politechniką Łódzką i przedsiębiorcami;
4) dobrze wyposażone własne pracownie zawodowe;
5) wykwalifikowana kadra nauczycieli zawodu i przedmiotów ogólnokształcących;
6) 100-letnie doświadczenie w pracy wychowawczej i edukacyjnej;
7) bezpieczeństwo;
8) szkoła dla chłopców i dziewcząt;
9) dla uczniów spoza Łodzi możliwość zakwaterowania w Bursie Salezjańskiej.

Rekrutacja do Technikum Salezjańskiego odbywa sie poza systemem rekrutacji do szkół prowadzonych przez samorząd. Wniosek o przyjęcie na nowy rok szkolny można składać już od 02.11.2021 r.

Formularz wniosku o przyjęcie do Technikum Salezjańskiego na rok szkolny 2022/2023

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kopią świadectwa ukończenia klasy siódmej należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać w formie skanu na adres e-mail: [email protected]. Po złożeniu/przesłaniu wniosku zostanie ustalony termin rozmowy kwalifikacyjnej. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty należy niezwłocznie przesłać na powyższy adres e-mail skany tych dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu:

Numer telefonu sekretariatu szkoły: 42 6718480
E-mail: [email protected]
Adres szkoły: 90-046 Łódź, ul. Wodna 34 (wejście do sekretariatu przez portiernię od ul. Wodnej 36)

Godziny pracy sekretariatu szkoły

Sekretariat jest czynny w dni pracy szkoły w godzinach 9.00 – 14.00 (z wyłączeniem środy).
Wizyty poza godzinami urzędowania prosimy uzgadniać telefonicznie.

DNI OTWARTE

Niedziela 30.01.2022
Niedziela 27.02.2022
Niedziela 27.03.2022
Niedziela 24.04.2022
Niedziela 15.05.2022
Niedziela 29.05.2022
Niedziela 12.06.2022

Dni otwarte rozpoczynają się o godz. 10.00 Mszą św. z modlitwą za kandydatów do szkoły w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łodzi przy ul. Wodnej. Po Mszy św. możliwość zwiedzenia szkoły i pracowni zawodowych oraz rozmowy z uczniami i nauczycielami. Zakończenie ok. godz. 13.00.

* * *

ROK SZKOLNY 2021/2022

1 września 2021 r. rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. W tym dniu podczas uroczystej Mszy św. przez wstawiennictwo naszego Patrona św. Józefa Rzemieślnika, powierzyliśmy Panu Bogu wszystkich uczniów i ich rodziny, nauczycieli i wychowawców, sympatyków i przyjaciół szkoły oraz czas rozpoczynającego się roku szkolnego. Po Mszy św., dalsza część uroczystości miała miejsce w auli szkolnej. W ten sposób rozpoczęliśmy też Rok Jubileuszowy 100-lecia powstania Salezjańskich Szkół Rzemiosł oraz obecności salezjanów w Łodzi. Swoje ślubowanie uczniowie klasy 1 TS złożyli w niedzielę 10 października 2021 r.

*  *  *

REAKTYWACJA SALEZJAŃSKIEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ŁODZI
TECHNIKUM SALEZJAŃSKIE IM. ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA

W dniu 1 września 2020 roku swoją działalność wznowiło Technikum Salezjańskie, które nową kartą wpisuje się w rozpoczętą przed prawie stu laty tradycję salezjańskiego szkolnictwa zawodowego w Łodzi. Pod historyczną nazwą Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi, w nowej odsłonie i z wykorzystaniem nowych technologii, młodzież rozpoczęła swoje kształcenie zawodowe pod okiem salezjanów i z pomocą partnerów szkoły, którymi są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. w Łodzi oraz Politechnika Łódzka, a także firmy MCD ElectronicsWBP Rogów oraz Gühring.

Technikum Salezjańskie posiada status nieodpłatnej szkoły publicznej. Organem prowadzącym szkołę jest Towarzystwo Salezjańskie. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w obiektach szkół salezjańskich w Łodzi przy ul. Wodnej 34. Zajęcia kształcenia zawodowego są prowadzone w odpowiednio przygotowanych do tego pracowniach szkoły oraz w laboratoriach i pracowniach partnerów Salezjańskich Szkół Rzemiosł. Partnerzy zapewniają również miejsca praktyk zawodowych. W składzie kadry kształcenia zawodowego znajdują się zarówno profesorowie i wykładowcy Politechniki Łódzkiej, jak i nauczyciele zawodu wspierani przez specjalistów z Wojskowych Zakładów Lotniczych oraz firm partnerskich.

* * *

Salezjańskie Szkoły Rzemiosł są kontynuacją tradycji salezjańskiego szkolnictwa zawodowego w Łodzi, rozpoczętego w 1922 r. przez Szkołę Rzemiosł Towarzystwa Salezjańskiego i prowadzonego do 1962 r., kiedy to ówczesne władze komunistyczne zakazały salezjanom działalności edukacyjno-wychowawczej i przejęły budynki szkolne oraz warsztaty przy ul. Wodnej.

W 2019 r. salezjanie podjęli działania prowadzące do reaktywacji szkolnictwa branżowego w Łodzi. W 2020 r., na podstawie zezwoleń uzyskanych od władz miasta Łodzi, powołane zostały w ramach zespołu Salezjańskich Szkół Rzemiosł dwie szkoły publiczne:
 
Technikum Salezjańskie im. św. Józefa Rzemieślnika (REGON 385518388), kształcące w zawodach: technik mechatronik (311410) i technik informatyk (351203). Technikum rozpoczęło kształcenie młodzieży od 1 września 2020 r. W przyszłości planowane jest również uruchomienie kształcenia w zawodach: technik mechanik (311504) i technik elektronik (311408).
 
Salezjańska Szkoła Branżowa I stopnia im. św. Józefa Rzemieślnika (REGON 385510560), kształcąca w zawodach: mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), operator obrabiarek skrawających (722307). Rozpoczęcie kształcenia w szkole branżowej przewidziane od 1 września 2022 r.

*  *  *

PREZENTACJA ZAWODÓW TECHNIKUM SALEZJAŃSKIEGO
(materiały przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji)


TECHNIK MECHATRONIK


TECHNIK INFORMATYK


TECHNIK ELEKTRONIK


TECHNIK MECHANIK

* * *
„Wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” – to zadanie przekazał nam salezjanom św. Jan Bosko. Dlatego od prawie stu lat w Łodzi towarzyszymy młodym ludziom w budowaniu fundamentu życia, opartego na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Ponadto wyposażamy ich w wiedzę i umiejętności zawodowe, które stanowią narzędzie do realizowania ich własnego projektu życia, opartego na solidnym fundamencie wartości.

ZAPRASZAMY – DOŁĄCZ DO NAS !!!

Uczniowie Technikum w WZL-1 w Łodzi

Wejście do Technikum od ul. Wodnej 36

Boiska szkół salezjańskich

Hala sportowa

Pracownia zawodowa mechatroniki

Pracownia zawodowa informatyki