„Rozwijanie zawodowych kompetencji młodzieży
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”

Redaktor BIP:
Dariusz Husak SDB
[email protected]
Tel.: 42 6718485
Informacje publiczne udostępniane są na wniosek zainteresowanych stron
OBIADY W SZKOLE

PARTNERZY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM


Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi


Politechnika Łódzka


Guhring Polska


Nasz Patron
św. Józef Rzemieślnik

MODLITWA
1924 | Przedwojenne plany rozbudowy
Salezjańskich Szkół Rzemiosł
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do działu o historii szkoły
Znajdź nas na FACEBOOKU
Generator zdjęć do mLegitymacji

TECHNIKUM SALEZJAŃSKIE im. św. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
Kierunki kształcenia: technik mechatronik, technik informatyk

Nasze atuty:

1) szkoła nieodpłatna o statusie szkoły publicznej;
2) położenie w centrum Łodzi (ul. Wodna 34);
3) efektywna współpraca z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi, Politechniką Łódzką i przedsiębiorcami;
4) dobrze wyposażone własne pracownie zawodowe;
5) specjalistyczne zajęcia zawodowe w obiekcie Politechniki Łódzkiej (al. Politechniki 11);
6) wykwalifikowana kadra nauczycieli zawodu i przedmiotów ogólnokształcących;
7) 100-letnie doświadczenie salezjanów w pracy wychowawczej i edukacyjnej;
8) bezpieczeństwo;
9) szkoła dla chłopców i dziewcząt;
10) dla uczniów spoza Łodzi możliwość zakwaterowania w Bursie Salezjańskiej.

Rekrutacja do Technikum Salezjańskiego odbywa sie poza systemem rekrutacji do szkół prowadzonych przez samorząd.
Formularz wniosku o przyjęcie do Technikum Salezjańskiego na rok szkolny 2022/2023

Zapraszamy do kontaktu:

Numer telefonu sekretariatu szkoły: 42 6718480
E-mail: [email protected]
Adres szkoły: 90-046 Łódź, ul. Wodna 34 (wejście do sekretariatu przez portiernię od ul. Wodnej 36)

Godziny pracy sekretariatu szkoły
Podczas wakacji terminy wizyt w sekretariacie prosimy uzgadniać telefonicznie.

DNI OTWARTE SZKOŁY

Niedziela 05.02.2023
Niedziela 05.03.2023
Niedziela 02.04.2023
Niedziela 07.05.2023
Niedziela 21.05.2023
Niedziela 04.06.2023
Niedziela 18.06.2023

Dni otwarte rozpoczynają się o godz. 10.00 Mszą św. z modlitwą za kandydatów do szkoły w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łodzi przy ul. Wodnej. Po Mszy św. możliwość zwiedzenia szkoły i pracowni zawodowych oraz rozmowy z uczniami i nauczycielami. Zakończenie ok. godz. 13.00.

* * *

REKRUTACJA DO SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

W Salezjańskiej Szkole Branżowej I stopnia zamierzamy w roku szkolnym 2023/2024 utworzyć klasę wielozawodową dla młodocianych pracowników.

Planowane zawody w szkole branżowej:

Automatyk, Blacharz, Elektromechanik, Kowal, Kierowca mechanik, Mechatronik, Mechanik precyzyjny, Mechanik-monter maszyn i urządzeń, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz, Zegarmistrz, Złotnik-jubiler.

Uczniowie klas ósmych, chętni do podjęcia nauki w Salezjańskiej Szkole Branżowej I stopnia, mogą zgłaszać się osobiście do sekretariatu szkoły, telefonicznie +48 6718480 lub drogą elektroniczną na adres: [email protected].

W związku z planem uruchomienia kształcenia branżowego, salezjanie poszukują przedsiębiorców i rzemieślników, dla których bliskie są wartości chrześcijańskie, do współpracy w prowadzeniu praktycznej nauki zawodu dla uczniów Salezjańskiej Szkoły Branżowej w zawodach, dla których wspólnym mianownikiem jest mechanika i obróbka metali.

* * *

JUBILEUSZ 100-LECIA POWSTANIA SALEZJAŃSKICH SZKÓŁ RZEMIOSŁ W ŁODZI

W roku 1922 łódzcy przemysłowcy i fabrykanci, zainspirowani przez biskupa Wincentego Tymienieckiego, zwrócili sie do Towarzystwa Salezjańskiego z prośbą o poprowadzenie Szkoły Rzemiosł, mającej swoją siedzibę w Łodzi przy ul. Wodnej 34. Pierwsi salezjanie przybyli do Łodzi 4 sierpnia 1922 r. Po niezbędnych pracach organizacyjnych i adaptacyjnych, już w połowie września 1922 r., Szkoła Rzemiosł Towarzystwa Salezjańskiego rozpoczęła kształcenie zawodowe młodzieży. Od samego początku istniały cztery działy: ślusarski, tokarski, budowy maszyn i obróbki metali. Wkrótce wprowadzono również dział odlewniczy. Obok pierwszego budynku szkoły i warsztatów, wyrastały kolejne budynki szkolne wraz z salą przedstawień, która stała się kaplicą szkolną, a dziś jest kościołem parafialnym, poświęconym Matce Bożej Wspomożycielce Wiernych.

Choć władze komunistyczne w 1962 r. odebrały Towarzystwu Salezjańskiemu możliwość kształcenia młodzieży, salezjanie nigdy nie zrezygnowali z działalności wychowawczej i duszpasterskiej. Wkrótce po zmianach ustrojowych, powstało w 1991 r. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, które przez lata rozwinęło się w liczący dzisiaj ponad 800 uczniów Zespół Szkół Salezjańskich, kształcący nie tylko młodzież licealną, ale także najmłodsze pokolenie w Salezjańskiej Szkole Podstawowej. Przez cały czas w środowisku salezjańskim żywa była potrzeba powrotu do szkolnictwa zawodowego. Po wielu staraniach, udało się w 2019 r. reaktywować Salezjańskie Szkoły Rzemiosł, w ramach których z dniem 1 września 2020 r. swoją działalność wznowiło Technikum Salezjańskie, wpisując się nową kartą w rozpoczętą przed stu laty tradycję salezjańskiego szkolnictwa zawodowego w Łodzi. Pod historyczną nazwą Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi, w nowej odsłonie i z wykorzystaniem nowych technologii, młodzież rozpoczęła swoje kształcenie w zawodach technik mechatronik i technik informatyk, pod troskliwym okiem salezjanów i z pomocą partnerów, którymi są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. w Łodzi oraz Politechnika Łódzka, a także firmy MCD ElectronicsWBP Rogów oraz Gühring. Od 1 wrzesnia 2023 roku swoją działalność rozpocznie Salezjańska Szkoła Branżowa I stopnia, kształcąc młodzież w różnych zawodach mechanicznych i obróbki metali.

Zarówno Technikum Salezjańskie, jak i Salezjańska Szkoła Branżowa I stopnia, posiadają status nieodpłatnej szkoły publicznej. Organem prowadzącym szkoły jest Towarzystwo Salezjańskie. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w obiektach szkół salezjańskich w Łodzi przy ul. Wodnej 34. Zajęcia kształcenia zawodowego są prowadzone w odpowiednio przygotowanych do tego pracowniach szkoły oraz w laboratoriach i pracowniach partnerów Salezjańskich Szkół Rzemiosł. Partnerzy zapewniają również miejsca praktyk zawodowych dla uczniów technikum. Dla młodocianych pracowników szkoły branżowej przewodnikami po arkanach zawodu są przedsiębiorcy i rzemieślnicy, dla których bliskie są wartości chrześcijańskie. W składzie kadry kształcenia zawodowego znajdują się zarówno profesorowie i wykładowcy Politechniki Łódzkiej, jak i nauczyciele zawodu wspierani przez specjalistów z Wojskowych Zakładów Lotniczych oraz firm partnerskich. Patronem dla Technikum Salezjańskiego i Salezjańskiej Szkoły Branżowej jest św. Józef Rzemieślnik.*  *  *

PREZENTACJA ZAWODÓW TECHNIKUM SALEZJAŃSKIEGO
(materiały przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji)


TECHNIK MECHATRONIK


TECHNIK INFORMATYK

* * *
„Wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” – to zadanie przekazał nam salezjanom św. Jan Bosko. Dlatego od prawie stu lat w Łodzi towarzyszymy młodym ludziom w budowaniu fundamentu życia, opartego na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Ponadto wyposażamy ich w wiedzę i umiejętności zawodowe, które stanowią narzędzie do realizowania ich własnego projektu życia, opartego na solidnym fundamencie wartości.

ZAPRASZAMY – DOŁĄCZ DO NAS !!!

Uczniowie Technikum w WZL-1 w Łodzi

Wejście do Technikum od ul. Wodnej 36

Boiska szkół salezjańskich

Hala sportowa

Pracownia zawodowa mechatroniki

Pracownia zawodowa informatyki