Image WidgetSalezjańskie Szkoły Rzemiosł
w Łodzi

MŁODZI ZAPRASZAJĄ
DO SALEZJAŃSKICH SZKÓŁ RZEMIOSŁ

PARTNERZY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM


Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi


Politechnika Łódzka

Nasz Patron
św. Józef Rzemieślnik

Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny. Ty znasz nasze potrzeby, troski i nadzieje. Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna. Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia byłeś blisko Jezusa i Maryi, Twojej pieczy powierzonym. Dopomóż i nam odkrywać obecność Jezusa w naszym życiu, nauce i pracy oraz zrozumieć, że w naszych potrzebach nigdy nie jesteśmy opuszczeni. Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, szkołach, w zakładach i miejscach pracy, wszędzie, gdzie chrześcijanin uczy się i pracuje, wszystko było nacechowane miłością, cierpliwością i sprawiedliwością. Niech każdy usiłuje czynić dobro, by kiedyś móc otrzymać bogactwo darów nieba. Amen.

Znajdź nas na…

2020 REAKTYWACJA SALEZJAŃSKIEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ŁODZI
INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI TECHNIKUM SALEZJAŃSKIEGO

W dniu 1 września 2020 roku przeżywaliśmy podniosłą uroczystość inauguracji działalności Technikum Salezjańskiego, które nową kartą wpisuje się w rozpoczętą przed prawie stu laty tradycję salezjańskiego szkolnictwa zawodowego w Łodzi. Pod historyczną nazwą Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi, w nowej odsłonie i z wykorzystaniem nowych technologii, młodzież rozpoczęła swoje kształcenie zawodowe pod okiem salezjanów i z pomocą partnerów szkoły, którymi są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. w Łodzi oraz Politechnika Łódzka, a także firmy MCD ElectronicsWBP Rogów oraz Gühring.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00 w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przy ul. Wodnej od ceremonii przekazania historycznego, prawie stuletniego sztandaru Szkół Rzemiosł Towarzystwa Salezjańskiego nowym uczniom. Aktu tej swoistej „sztafety pokoleń” dokonali dawni absolwenci, którzy ukończyli naukę w Salezjańskim Technikum Mechanicznym w latach 50-tych ubiegłego wieku. Na początku Mszy św., której przewodniczył ks. Tadeusz Jarecki SDB – inspektor warszawskiej prowincji zakonnej salezjanów, nowe dzieło szkolne zostało zawierzone św. Józefowi Rzemieślnikowi, który jest jego Patronem.

Po Mszy św. uczniowie i ich rodzice oraz zaproszeni goście udali nie do auli szkolnej na wykład inauguracyjny, który poprowadził ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, salezjański historyk oraz współautor wydanej przez IPN publikacji o Salezjańskiej Szkole Mechanicznej Łodzi. Ostatnim akordem inauguracji były spotkania z absolwentami, zaproszonymi gośćmi oraz zebranie rodziców. Kolejnego dnia uczniowie z dyrektorem szkoły, pedagogiem i wychowawcą klasy udali się do Szczyrku na trzydniowy obóz integracyjny, podczas którego była okazja do wizyty w fabryce mechatronicznej MCD Electronics w Żywcu, u przyjaciół Salezjańskich Szkół Rzemiosł.

* * *

Technikum Salezjańskie posiada status szkoły publicznej. Organem prowadzącym szkołę jest Towarzystwo Salezjańskie. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w obiektach szkół salezjańskich w Łodzi przy ul. Wodnej 34. Zajęcia kształcenia zawodowego będą prowadzone w odpowiednio przygotowanych do tego pracowniach szkoły oraz w laboratoriach i pracowniach partnerów Salezjańskich Szkół Rzemiosł. Partnerzy zapewniają również miejsca praktyk zawodowych. W składzie kadry kształcenia zawodowego znajdują się zarówno profesorowie i wykładowcy Politechniki Łódzkiej, jak i nauczyciele zawodu wspierani przez specjalistów z Wojskowych Zakładów Lotniczych oraz firm partnerskich.

* * *

Salezjańskie Szkoły Rzemiosł są kontynuacją tradycji salezjańskiego szkolnictwa zawodowego w Łodzi, rozpoczętego w 1922 r. przez Szkołę Rzemiosł Towarzystwa Salezjańskiego i prowadzonego do 1962 r., kiedy to ówczesne władze komunistyczne zakazały salezjanom działalności edukacyjno-wychowawczej i przejęły budynki szkolne oraz warsztaty przy ul. Wodnej.

W 2019 r. salezjanie podjęli działania prowadzące do reaktywacji szkolnictwa branżowego w Łodzi. W 2020 r., na podstawie zezwoleń uzyskanych od władz miasta Łodzi, powołane zostały w ramach zespołu Salezjańskich Szkół Rzemiosł dwie szkoły publiczne:
 
Technikum Salezjańskie im. św. Józefa Rzemieślnika (REGON 385518388), kształcące w zawodach: technik mechanik (311504), technik mechatronik (311410), technik elektronik (311408), technik informatyk (351203); Technikum rozpoczyna kształcenie młodzieży od 1 września 2020 r.
 
Salezjańska Szkoła Branżowa I stopnia im. św. Józefa Rzemieślnika (REGON 385510560), kształcąca w zawodach: mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), operator obrabiarek skrawających (722307). Rozpoczęcie kształcenia w szkole branżowej przewidziane od września 2022 r. W planie jest również utworzenie klasy branżowej w niszowych zawodach rzemieślniczych.

*  *  *

PREZENTACJA ZAWODÓW TECHNIKUM SALEZJAŃSKIEGO
(materiały przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji)


TECHNIK MECHANIK


TECHNIK MECHATRONIK


TECHNIK ELEKTRONIK


TECHNIK INFORMATYK

* * *

„Wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” – to zadanie przekazał nam salezjanom św. Jan Bosko. Dlatego od prawie stu lat w Łodzi towarzyszymy młodym ludziom w budowaniu fundamentu życia, opartego na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Ponadto wyposażamy ich w wiedzę i umiejętności zawodowe, które stanowią narzędzie do realizowania ich własnego projektu życia, opartego na solidnym fundamencie wartości.

ZAPRASZAMY – DOŁĄCZ DO NAS !!!

Kliknij w logo,
aby przejść do strony z audycją radiową
o Salezjańskich Szkołach Rzemiosł

Kliknij w powyższy obrazek i poznaj historię
Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi
od 1922 roku