MŁODZI ZAPRASZAJĄ
DO SALEZJAŃSKICH SZKÓŁ RZEMIOSŁ

PARTNERZY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM


Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi


Politechnika Łódzka

Nasz Patron
św. Józef Rzemieślnik

Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny. Ty znasz nasze potrzeby, troski i nadzieje. Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna. Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia byłeś blisko Jezusa i Maryi, Twojej pieczy powierzonym. Dopomóż i nam odkrywać obecność Jezusa w naszym życiu, nauce i pracy oraz zrozumieć, że w naszych potrzebach nigdy nie jesteśmy opuszczeni. Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, szkołach, w zakładach i miejscach pracy, wszędzie, gdzie chrześcijanin uczy się i pracuje, wszystko było nacechowane miłością, cierpliwością i sprawiedliwością. Niech każdy usiłuje czynić dobro, by kiedyś móc otrzymać bogactwo darów nieba. Amen.

2020 REAKTYWACJA SALEZJAŃSKIEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ŁODZI
TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO TECHNIKUM SALEZJAŃSKIEGO
 
Salezjanie z dniem 1 września 2020 r. w reaktywowanych Salezjańskich Szkołach Rzemiosł w Łodzi otwierają Technikum w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik elektronik, technik informatyk. Obecnie trwa nabór do klas I na rok szkolny 2020/2021 w ramach rekrutacji uzupełniającej w miarę wolnych miejsc na wybranych kierunkach kształcenia zawodowego. Do nauki w Technikum Salezjańskim zapraszamy nie tylko chłopców, ale również dziewczęta, zwłaszcza w zawodach mechatronika, elektronika i informatyka. Nauka jest nieodpłatna. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdują się we wniosku o przyjęcie do Technikum (plik do pobrania w formacie pdf). Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego ze szkołą pod numerem 42 6718480. Dla chłopców pochodzących spoza Łodzi mamy również kilka miejsc w salezjańskiej bursie przy ul. Wodnej.

Rekrutacja do Technikum Salezjańskiego odbywa się poza internetowym systemem naboru do szkół prowadzonych przez łódzki samorząd. Skan wypełnionego i podpisanego wniosku należy przesłać na adres e-mail: [email protected] Kolejnym elementem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły, której termin zostanie ustalony po przesłaniu wniosku. W rozmowie uczestniczy kandydat i co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych.

Technikum Salezjańskie posiada status szkoły publicznej, stąd nie ma opłat za naukę (zgodnie z §4 ust.1a Statutu szkoły). Organem prowadzącym szkołę jest Towarzystwo Salezjańskie.

Partnerami Salezjańskich Szkół Rzemiosł w kształceniu zawodowym są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. w Łodzi oraz Politechnika Łódzka. Salezjańskie Szkoły Rzemiosł współpracują również w zakresie mechatroniki i elektroniki z MCD Electronics oraz w zakresie mechaniki z firmą Gühring, która jest jednym z wiodących światowych producentów precyzyjnych narzędzi rotujących do obróbki skrawaniem, a także z firmą zbrojeniową WBP Rogów.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w obiektach szkół salezjańskich w Łodzi przy ul. Wodnej 34. Zajęcia kształcenia zawodowego będą prowadzone w odpowiednio przygotowanych do tego pracowniach szkoły oraz w laboratoriach i pracowniach partnerów Salezjańskich Szkół Rzemiosł. Partnerzy zapewniają również miejsca praktyk zawodowych. W składzie kadry kształcenia zawodowego znajdują się zarówno profesorowie i wykładowcy Politechniki Łódzkiej, jak i nauczyciele zawodu wspierani przez specjalistów z Wojskowych Zakładów Lotniczych.

* * *

Salezjańskie Szkoły Rzemiosł są kontynuacją tradycji salezjańskiego szkolnictwa zawodowego w Łodzi, rozpoczętego w 1922 r. przez Szkołę Rzemiosł Towarzystwa Salezjańskiego i prowadzonego do 1962 r., kiedy to ówczesne władze komunistyczne zakazały salezjanom działalności edukacyjno-wychowawczej i przejęły budynki szkolne oraz warsztaty przy ul. Wodnej.

W 2019 r. salezjanie podjęli działania prowadzące do reaktywacji szkolnictwa branżowego w Łodzi. W 2020 r., na podstawie zezwoleń uzyskanych od władz miasta Łodzi, powołane zostały w ramach zespołu Salezjańskich Szkół Rzemiosł dwie szkoły publiczne:
 
Technikum Salezjańskie im. św. Józefa Rzemieślnika (REGON 385518388), kształcące w zawodach: technik mechanik (311504), technik mechatronik (311410), technik elektronik (311408), technik informatyk (351203); Technikum rozpocznie kształcenie młodzieży od 1 września 2020 r.
 
Salezjańska Szkoła Branżowa I stopnia im. św. Józefa Rzemieślnika (REGON 385510560), kształcąca w zawodach: mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), operator obrabiarek skrawających (722307). Rozpoczęcie kształcenia w szkole branżowej przewidziane od września 2022 r. W planie jest również utworzenie klasy branżowej w niszowych zawodach rzemieślniczych.

*  *  *

PREZENTACJA ZAWODÓW TECHNIKUM SALEZJAŃSKIEGO
(materiały przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji)


TECHNIK MECHANIK


TECHNIK MECHATRONIK


TECHNIK ELEKTRONIK


TECHNIK INFORMATYK

* * *

„Wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” – to zadanie przekazał nam salezjanom św. Jan Bosko. Dlatego od prawie stu lat w Łodzi towarzyszymy młodym ludziom w budowaniu fundamentu życia, opartego na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Ponadto wyposażamy ich w wiedzę i umiejętności zawodowe, które stanowią narzędzie do realizowania ich własnego projektu życia, opartego na solidnym fundamencie wartości.

ZAPRASZAMY – DOŁĄCZ DO NAS !!!

Kliknij w logo,
aby przejść do strony z audycją radiową
o Salezjańskich Szkołach Rzemiosł

Kliknij w powyższy obrazek i poznaj historię
Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi
od 1922 roku