PODRĘCZNIKI DO KLASY 1 TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ

PROJEKTY

„Rozwijanie zawodowych kompetencji młodzieży
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”

Redaktor BIP:
Dariusz Husak SDB
[email protected]
Tel.: 42 6718485
Informacje publiczne udostępniane są na wniosek zainteresowanych stron
OBIADY W SZKOLE

PARTNERZY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM


Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi


Politechnika Łódzka


Guhring Polska


Nasz Patron
św. Józef Rzemieślnik

MODLITWA
1924 | Przedwojenne plany rozbudowy
Salezjańskich Szkół Rzemiosł
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do działu o historii szkoły
Znajdź nas na FACEBOOKU
Generator zdjęć do mLegitymacji

SALEZJAŃSKIE SZKOŁY RZEMIOSŁ W ŁODZI

są zespołem publicznych placówek oświatowych, w skład których wchodzą:

• TECHNIKUM SALEZJAŃSKIE
kierunki kształcenia: technik mechatronik, technik informatyk

• SALEZJAŃSKA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
kierunek kształcenia: mechatronik (we współpracy z „PKP Intercity” S.A.)
nowy kierunek kształcenia: mechatronik (we współpracy z firmami z branży energetyki odnawialnej)

Patronem obu szkół jest św. Józef Rzemieślnik

ZASTANAWIASZ SIĘ NAD WYBOREM SZKOŁY?
JUŻ TRWA REKRUTACJA!

.

Nasze atuty:

01) technikum i szkoła branżowa są szkołami nieodpłatnymi o statusach szkół publicznnych;
02) położenie w centrum Łodzi (ul. Wodna 34);
03) efektywna współpraca z Politechniką Łódzką, Wojskowymi Zakładami Lotniczymi, PKP Intercity i przedsiębiorcami;
04) dobrze wyposażone własne pracownie zawodowe;
05) specjalistyczne zajęcia zawodowe w obiekcie Politechniki Łódzkiej (al. Politechniki 11);
06) wykwalifikowana kadra nauczycieli zawodu i przedmiotów ogólnokształcących;
07) praktyki zawodowe dla uczniów technikum u partnerów w kształceniu zawodowym w Polsce i za granicą;
08) praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkoły branżowej w zakładach „PKP Intercity” S.A.;
09) praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkoły branżowej w firmach z branży energetyki odnawialnej;
10)  program stypendialny „PKP Intercity” S.A. dla uczniów szkoły branżowej;
11) 100-letnie doświadczenie salezjanów w pracy wychowawczej i edukacyjnej;
12) bezpieczeństwo;
13) szkoły dla chłopców i dziewcząt;
14) dla uczniów spoza Łodzi możliwość zakwaterowania w Bursie Salezjańskiej.

.
Rekrutacja zarówno do do Technikum Salezjańskiego, jak i Salezjańskiej Szkoły Branżowej odbywa się poza systemem rekrutacji do szkół prowadzonych przez samorząd, dlatego niezbędne jest złożenie do szkoły odrębnego wniosku wraz z załącznikami:

Formularz wniosku o przyjęcie do Technikum Salezjańskiego na rok szkolny 2024/2025
Formularz wniosku o przyjęcie do Salezjańskiej Szkoły Branżowej I stopnia na rok szkolny 2024/2025

Zapraszamy do kontaktu:

Numer telefonu sekretariatu szkoły: 42 6718480
E-mail: [email protected]
Adres szkoły: 90-046 Łódź, ul. Wodna 34 (wejście do sekretariatu przez portiernię od ul. Wodnej 36)

Godziny pracy sekretariatu szkoły
Sekretariat czynny w godzinach 08.00 – 15.00 (poniedziałek – piątek)

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

02.01.2024 – 30.06.2024  Termin składania wniosków o przyjęcie do klasy 1 technikum i szkoły branżowej I stopnia.

12.02.2024 – 30.06.2024  Terminy rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do technikum i szkoły branżowej I stopnia oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi.

22.04.2024 – 30.06.2024  Wydawanie przez sekretariat skierowań na badania do lekarza medycyny pracy dla kandydatów do technikum i szkoły branżowej I stopnia.

21.06.2024 – 30.06.2024  Termin dostarczenia kopii lub skanu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii lub skanu zaświadczenia lekarskiego.

03.07.2024 – 08.07.2024  Termin dostarczenia kopii lub skanu zaświadczenia/informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

09.07.2024  Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia.

10.07.2024 – 12.07.2024  Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty oraz oryginału zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu w danym kierunku kształcenia w technikum lub szkole branżowej I stopnia.

* * *

Spotkania rozpoczynają się o godz. 10.00 Mszą św. z modlitwą za kandydatów do szkoły w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łodzi przy ul. Wodnej. Po Mszy św. możliwość zwiedzenia szkoły i pracowni zawodowych oraz rozmowy z uczniami i nauczycielami. W każdym z dni otwartych po spotkaniu w szkole będzie można również zwiedzić szkolne pracownie zawodowe i laboratoria zlokalizowane w obiekcie C3 Politechniki Łódzkiej przy al. Politechniki 11.

 

* * *

Przedstawiamy Salezjańską Szkołę Branżową
im. św. Józefa Rzemieślnika w zespole Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi

Kierunek kształcernia zawodowego: mechatronik
Nauka składa się z dwóch etapów:
3 lata w szkole branżowej I stopnia + 2 lata w szkole branżowej II stopnia.

Nauka jest nieodpłatna.
Możliwość uzyskania tytułu technika mechatronika po ukończeniu drugiego stopnia nauki.
Możliwość uzyskania matury.
Praktyczna nauka zawodu w zakładach „PKP Intercity” S.A. oraz firmach z branży energetyki odnawialnej.
Przygotowanie do egzaminów zawodowych w pracowniach i laboratoriach szkoły.
Program stypendialny dla uczniów.
Zniżki na przejazdy kolejowe.
Możliwość pracy w „PKP Intercity” S.A. już po ukończeniu pierwszego stopnia kształcenia.
Dla uczniów spoza Łodzi możliwość zakwaterowania w Bursie Salezjańskiej.

Rekrutacja odbywa się poza elektronicznym systemem naboru prowadzonym przez łódzki samorząd.

Jedyna szkoła branżowa w Łodzi o charakterze katolickim, której celem jest kształcenie zawodowe oraz wychowanie młodych ludzi na „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”.

Poszukujemy kandydatów, którzy chcą kształcić się w zawodzie mechatronika i z tym zawodem wiążą swoją przyszłość w pracy.

Jak jest różnica między technikum a szkolą branżową?
W szkole branżowej położony jest większy akcent na przedmioty zawodowe i praktyczną naukę zawodu, która rozpoczyna się już od pierwszego roku kształcenia.

Formularz wniosku o przyjęcie do Salezjańskiej Szkoły Branżowej I stopnia na rok szkolny 2024/2025

* * *

JUBILEUSZ 100-LECIA POWSTANIA SALEZJAŃSKICH SZKÓŁ RZEMIOSŁ W ŁODZI

W roku 1922 łódzcy przemysłowcy i fabrykanci, zainspirowani przez biskupa Wincentego Tymienieckiego, zwrócili się do Towarzystwa Salezjańskiego z prośbą o poprowadzenie Szkoły Rzemiosł, mającej swoją siedzibę w Łodzi przy ul. Wodnej 34. Pierwsi salezjanie przybyli do Łodzi 4 sierpnia 1922 r. Po niezbędnych pracach organizacyjnych i adaptacyjnych, już w połowie września 1922 r., Szkoła Rzemiosł Towarzystwa Salezjańskiego rozpoczęła kształcenie zawodowe młodzieży. Od samego początku istniały cztery działy: ślusarski, tokarski, budowy maszyn i obróbki metali. Wkrótce wprowadzono również dział odlewniczy. Obok pierwszego budynku szkoły i warsztatów, wyrastały kolejne budynki szkolne wraz z salą przedstawień, która stała się kaplicą szkolną, a dziś jest kościołem parafialnym, poświęconym Matce Bożej Wspomożycielce Wiernych.

Choć władze komunistyczne w 1962 r. odebrały Towarzystwu Salezjańskiemu możliwość kształcenia młodzieży, salezjanie nigdy nie zrezygnowali z działalności wychowawczej i duszpasterskiej. Wkrótce po zmianach ustrojowych, powstało w 1991 r. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, które przez lata rozwinęło się w liczący dzisiaj ponad 800 uczniów Zespół Szkół Salezjańskich, kształcący nie tylko młodzież licealną, ale także najmłodsze pokolenie w Salezjańskiej Szkole Podstawowej. Przez cały czas w środowisku salezjańskim żywa była potrzeba powrotu do szkolnictwa zawodowego. Po wielu staraniach, udało się w 2019 r. reaktywować Salezjańskie Szkoły Rzemiosł, w ramach których z dniem 1 września 2020 r. swoją działalność wznowiło Technikum Salezjańskie, wpisując się nową kartą w rozpoczętą przed stu laty tradycję salezjańskiego szkolnictwa zawodowego w Łodzi. Pod historyczną nazwą Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi, w nowej odsłonie i z wykorzystaniem nowych technologii, młodzież rozpoczęła swoje kształcenie w zawodach technik mechatronik i technik informatyk, pod troskliwym okiem salezjanów i z pomocą partnerów, którymi są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. w Łodzi oraz Politechnika Łódzka, a także firmy MCD ElectronicsWBP Rogów oraz Gühring.

Od 1 września 2023 roku swoją działalność rozpoczęła Salezjańska Szkoła Branżowa I stopnia, kształcąc młodzież w zawodzie mechatronika. W prowadzeniu szkoły branżowej salezjanie współpracują z „PKP Intercity” S.A. oraz PKP Intercity Remtrak, a także z firmami z branży energetyki odnawialnej, które zapewniają uczniom przestrzenie oraz instruktorów do praktycznej nauki zawodu. W roku 2022 rozpoczęła się budowa nowego obiektu, który powstaje w miejscu dawnych warsztatów szkolnych, pomiędzy obecną halą sportową a ul. Nawrot. Znajdą w nim miejsce pracownie i laboratoria zawodowe oraz sale dydaktyczne.

Zarówno Technikum Salezjańskie, jak i Salezjańska Szkoła Branżowa I stopnia, posiadają status nieodpłatnej szkoły publicznej. Organem prowadzącym szkoły jest Towarzystwo Salezjańskie. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w obiektach szkół salezjańskich w Łodzi przy ul. Wodnej 34. Zajęcia kształcenia zawodowego są prowadzone w odpowiednio przygotowanych do tego pracowniach szkoły w siedzibie przy ul. Wodnej oraz na Politechnice Łódzkiej w obiekcie C3 przy al. Politechniki 11, a także w laboratoriach i pracowniach partnerów Salezjańskich Szkół Rzemiosł. Partnerzy zapewniają również miejsca praktyk zawodowych dla uczniów technikum. Uczniowie szkoły branżowej praktyczną naukę zawodu odbywają w zakładach „PKP Intercity” S.A. oraz PKP Intercity Remtrak oraz we współpracujących ze szkołą firmach z branży energetyki odnawialnej. W składzie kadry kształcenia zawodowego znajdują się zarówno profesorowie i wykładowcy Politechniki Łódzkiej, jak i nauczyciele zawodu wspierani przez specjalistów z Wojskowych Zakładów Lotniczych oraz firm partnerskich. Patronem dla Technikum Salezjańskiego i Salezjańskiej Szkoły Branżowej jest św. Józef Rzemieślnik.

W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie szkoły branżowej II stopnia, umożliwiającej uzyskanie kolejnej kwalifikacji zawodowej oraz matury, a także Branżowego Centrum Umiejętności, w którym swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie mechatroniki oraz eksploatacji i utrzymania kolejowych środków transportu będą mogli podnosić również dorośli. *  *

POZNAJ ZAWODY,
W KTÓRYCH KSZTAŁCĄ SALEZJAŃSKIE SZKOŁY RZEMIOSŁ

 

Kim jest mechatronik?

To jeden z najbardziej adekwatnych zawodów dla szybko zmieniającej się rzeczywistości technicznej i rozwoju nowoczesnej technologii. Mechatronika łączy w sobie wiedzę techniczną i umiejętności kilku zawodów jednocześnie. Kształcenie mechatroników rozpoczyna się nauką mechaniki i następnie elektrotechniki, która przechodzi w zagadnienia elektroniki. Mechatronicy poznają też zagadnienia pneumatyki i hyrdauliki, znajdujące zastosowanie w różnego rodzaju siłownikach. W kolejnym etapie młodzi mechatronicy uczą się jak wykorzystać nabyte umiejętności w automatyce i robotyce. Uczą się też programowania sterowników PLC, służących do sterowania nowoczesnymi procesami technologicznymi zarówno w fabrykach i zakładach produkcyjnych, jak i w różnego rodzaju urządzeniach oraz pojazdach, w tym również kolejowych środkach transportu.

Mechatronik po zakończeniu procesu kształcenia, posiada szerokie spektrum wiedzy i umiejętności technicznych, przez co staje się atrakcyjnym pracownikiem. Partnerem Salezjańskich Szkół Rzemiosł w branżowym kształceniu mechatroników jest „PKP Intercity” S.A., które otworzyło przestrzeń do kształcenia praktycznego ze specjalnym programem stypendialnym oraz ofertą pracy po ukończeniu nauki i zdobyciu kwalifikacji w zawodzie mechatronika, a także firmy z branży energetyki odnawialnej, w których młodzi mechatronicy mogą odbywać praktyczną naukę zawodu, zdobywając dodatkowe kwalifikacje, związane z zakresem tej dynamicznie rozwijającej się dzisiaj branży.


Kim jest informatyk?

To zawód, bez którego niemożliwe byłoby dzisiaj funkcjonowanie naszego społeczeństwa w świecie nowoczesnych technologii. Informatyka to dziedzina zajmująca się projektowaniem i tworzeniem technologii informacyjnych oraz przetwarzaniem, gromadzeniem i przesyłaniem informacji. Kształcenie informatyków rozpoczyna się od poznawania budowy, zasad działania oraz konserwacji i serwisowania urządzeń techniki komputerowej. Równolegle młodzi informatycy poznają tajniki działania różnych systemów operacyjnych, w tym też takich, które umożliwiają działanie serwerów. Uczą się też jak budować instalacje sieciowe i jak konfigurować urządzenia odpowiedzialne za przesyłanie informacji w sieci. W kolejnym etapie młodzi informatycy uczą się programowania, tworzą aplikacje i programy komputerowe oraz uczą się projektowania i administrowania bazami danych. Projektują też i tworzą strony internetowe z wykorzystaniem grafiki komputerowej i cyfrowych multimediów.

Informatyk po zakończeniu procesu kształcenia, posiada szerokie spektrum wiedzy i umiejętności, które pozwala mu nie tylko sprawnie wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne i poruszać się po świecie wirtualnym, ale też tworzyć bezpieczną rzeczywistość cyberprzestrzeni. Staje się w ten sposób pracownikiem poszukiwanym przez wiele firm i instytucji, które bez informatyki nie mogłyby dzisiaj funkcjonować..

* * *
„Wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” – to zadanie przekazał nam salezjanom św. Jan Bosko. Dlatego od prawie stu lat w Łodzi towarzyszymy młodym ludziom w budowaniu fundamentu życia, opartego na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Ponadto wyposażamy ich w wiedzę i umiejętności zawodowe, które stanowią narzędzie do realizowania ich własnego projektu życia, opartego na solidnym fundamencie wartości.

ZAPRASZAMY – DOŁĄCZ DO NAS !!!

Uczniowie Technikum w WZL-1 w Łodzi

Wejście do Technikum od ul. Wodnej 36

Wizualizacja nowego obiektu szkoły
z pracowniami zawodowymi i laboratoriami
budowanego w miejscu dawnych warsztatów
pomiędzy halą sportową i ul. Nawrot

Wejście do szkolnych pracowni zawodowych
w obiekcie C3 PŁ przy al. Politechniki 11

Boiska szkół salezjańskich

Hala sportowa

Pracownia zawodowa mechatroniki

Pracownia zawodowa informatyki