KADRA PEDAGOGICZNA TECHNIKUM SALEZJAŃSKIEGO
i SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

NASZA MISJA

„Wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” – to zadanie przekazał salezjanom św. Jan Bosko. Dlatego od prawie stu lat w Łodzi towarzyszymy wraz naszymi współpracownikami młodym ludziom w budowaniu fundamentu życia, opartego na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Ponadto wyposażamy ich w wiedzę i umiejętności zawodowe, które stanowią narzędzie do realizowania ich własnego projektu życia, opartego na solidnym fundamencie wartości.
 • ks. mgr lic. Dariusz Husak SDB – dyrektor, religia
 • mgr inż. Julitta Rosa – wicedyrektor, matematyka
 • mgr Sylwia Leśkiewicz-Szymańska – pedagog szkolny
 • mgr Monika Rutecka – pedagog specjalny
 • mgr Monika Żak – psycholog
 • ks. dr Przemysław Solarski SDB – religia
 • ks. mgr Jacek Banasiuk SDB – religia, wychowawca kl. 1SBR
 • mgr Aleksandra Prośniewska – j. polski
 • mgr Ewelina Murzicz-Kawecka – j. polski, wychowawczyni klasy 1TS
 • mgr Ewelina Miksa-Kondaszewska – matematyka
 • mgr Monika Geremek-Sowińska – j. angielski, j. angielski zawodowy, wychowawczyni kl. 3TS
 • mgr Bożena Urquidi – j. angielski, j. hiszpański
 • mgr Maria Skurska – j. niemiecki
 • mgr Weronika Łubisz – muzyka
 • mgr Joanna Frydenberg – historia, historia i teraźniejszość
 • mgr Klaudia Zółtowska-Witkowska – historia, historia i teraźniejszość, WOS
 • mgr Tina Darulewska – geografia
 • mgr Małgorzata Rogozińska – biologia
 • mgr Agnieszka Ejchman – biologia, wychowawczyni kl. 2TS
 • mgr Izabela Deszcz – chemia
 • mgr Zofia Ziółkowska – fizyka
 • mgr Anna Smolińska – informatyka ogólna
 • mgr Artur Zienczyk – wychowanie fizyczne
 • mgr Mateusz Kacprzykowski – wychowanie fizyczne
 • mgr Marek Cygan – wychowanie fizyczne
 • mgr Dariusz Skrydalewicz – wychowanie fizyczne
 • mgr Tomasz Piasecki – wychowanie fizyczne
 • mgr Emilia Pytlik – podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe
 • mgr Jan Michniewicz – edukacja dla bezpieczeństwa


nauczyciele zawodu:

 • dr inż. Piotr Błaszczyk – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego, montaż urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych, wychowawca kl. 4TS
 • dr hab. inż. Sławomir Barański – rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych, tworzenie dokumentacji technicznej wychowawca kl. 2TS
 • dr inż. Piotr Duch – programowanie aplikacji internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danych
 • dr inż. Piotr Gamorski – programowanie aplikacji internetowych
 • dr inż. Krzysztof Strzecha – systemy operacyjne
 • dr inż. Piotr Woźniak – montaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych, konserwacja urządzeń mechatronicznych
 • mgr inż. Adam Baran – montaż urządzeń mechanicznych, montaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • mgr inż. Barbara Kapruziak – podstawy mechatroniki
 • mgr inż. Wiesława Raczyńska-Kuśmirek – podstawy mechatroniki, konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • mgr inż. Dariusz Hantsz – montaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • mgr inż. Mariusz Mosiński – programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • mgr inż. Ryszard Zankowski – obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
 • mgr inż. Tomasz Klekot – urządzenia komputerowe i peryferyjne
 • mgr inż. Katarzyna Koludo-Durkiewicz – projektowanie i tworzenie stron internetowych
 • mgr inż. Tadeusz Kuberski – urządzenia komputerowe i peryferyjne
 • mgr inż. Dariusz Karasiński – sieci komputerowe i urządzenia sieciowe, serwerowe systemy operacyjne
 • mgr inż. Grzegorz Czajkowski – sieci komputerowe i urządzenia sieciowe
 • mgr inż. Marcin Batek – sieci komputerowe i urządzenia sieciowe
 • Krzysztof Żak – aspekty społeczne i zawodwe informatyki i mechatroniki
 • Daniel Krakowiak – projektowanie stron internetowych / grafika komputerowa
 • Amadeusz Durski – podstawy informatyki
 • Matylda Kołat – bezpieczeństwo i higiena pracy


konsultacje zawodowe:

 • prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – mechatronika
 • prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski – informatyka
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek – elektronika
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wojewoda – mechanika
 • mgr Radosław Wojtczak – koordynator konsultacji zawodowych