KADRA PEDAGOGICZNA TECHNIKUM SALEZJAŃSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

NASZA MISJA

„Wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” – to zadanie przekazał salezjanom św. Jan Bosko. Dlatego od prawie stu lat w Łodzi towarzyszymy wraz naszymi współpracownikami młodym ludziom w budowaniu fundamentu życia, opartego na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Ponadto wyposażamy ich w wiedzę i umiejętności zawodowe, które stanowią narzędzie do realizowania ich własnego projektu życia, opartego na solidnym fundamencie wartości.

ks. mgr lic. Dariusz Husak SDB – dyrektor, religia
mgr inż. Julitta Rosa – wicedyrektor, matematyka
ks. mgr Robert Bednarski SDB – pedagog, organizacja zajęć pozalekcyjnych

mgr Aleksandra Prośniewska – j. polski
mgr Monika Geremek-Sowińska – j. angielski, j. angielski zawodowy
mgr Maria Skurska – j. niemiecki
dr Łukasz Leszczyński – plastyka
mgr Joanna Frydenberg – historia
mgr Tina Darulewska – geografia
mgr Małgorzata Złoty – biologia
mgr Izabela Deszcz – chemia
dr inż. Dariusz Krzyżański – fizyka
mgr Artur Zieńczyk – wychowanie fizyczne
mgr Mateusz Kacprzykowski – wychowanie fizyczne
mgr Jan Michniewicz – edukacja dla bezpieczeństwa
mgr inż. Adam Kołodziejski – informatyka ogólna

nauczyciele zawodu:

dr inż. Piotr Błaszczyk – mechatronika, wychowawca klasy pierwszej
mgr inż. Adam Baran – mechatronika
dr inż. Krzysztof Strzecha – informatyka
mgr inż. Łukasz Wąs – informatyka
mgr inż. Marcin Batek – informatyka

konsultacje zawodowe:

prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski – aspekty społeczne i zawodowe informatyki
prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek – elektronika
mgr inż. Michał Kopeć – elektronika
prof. dr hab. inż. Jerzy Wojewoda – mechanika
dr inż. Marek Balcerzak – mechanika
mgr Radosław Wojtczak – pełnomocnik Rektora PŁ ds. naukowo-badawczych