KADRA PEDAGOGICZNA TECHNIKUM SALEZJAŃSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

NASZA MISJA

„Wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” – to zadanie przekazał salezjanom św. Jan Bosko. Dlatego od prawie stu lat w Łodzi towarzyszymy wraz naszymi współpracownikami młodym ludziom w budowaniu fundamentu życia, opartego na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Ponadto wyposażamy ich w wiedzę i umiejętności zawodowe, które stanowią narzędzie do realizowania ich własnego projektu życia, opartego na solidnym fundamencie wartości.
 • ks. mgr lic. Dariusz Husak SDB – dyrektor, religia
 • mgr inż. Julitta Rosa – wicedyrektor, matematyka
 • mgr Katarzyna Henc – pedagog szkolny, organizacja zajęć pozalekcyjnych
 • mgr Monika Żak – psycholog
 • ks. dr Przemysław Solarski SDB – religia
 • mgr Aleksandra Prośniewska – j. polski
 • mgr Monika Geremek-Sowińska – j. angielski, j. angielski zawodowy, wychowawca kl. I TS
 • mgr Maria Skurska – j. niemiecki
 • dr Łukasz Leszczyński – plastyka
 • mgr Joanna Frydenberg – historia
 • mgr Tina Darulewska – geografia
 • mgr Małgorzata Rogozińska – biologia
 • mgr Izabela Deszcz – chemia
 • mgr Zofia Ziółkowska – fizyka
 • mgr Artur Zienczyk – wychowanie fizyczne
 • mgr Mateusz Kacprzykowski – wychowanie fizyczne
 • mgr Marek Cygan – wychowanie fizyczne
 • mgr Emilia Pytlik – podstawy przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe
 • mgr Jan Michniewicz – edukacja dla bezpieczeństwa


nauczyciele zawodu – mechatronika:

 • dr inż. Piotr Błaszczyk – montaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych, montaż urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych, wychowawca kl. II TS, kierownik szkolenia praktycznego
 • dr inż. Piotr Zawiasa – montaż urządzeń mechanicznych, konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • dr inż. Michał Kopeć – podstawy mechatroniki, rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
 • mgr inż. Adam Baran – montaż urządzeń mechanicznych


nauczyciele zawodu – informatyka:

 • dr inż. Krzysztof Strzecha – systemy operacyjne
 • dr inż. Jacek Nazdrowicz – sieci komputerowe i urządzenia sieciowe
 • mgr inż. Marcin Batek – sieci komputerowe i urządzenia sieciowe
 • mgr inż. Błażej Torzyk – urządzenia komputerowe i peryferyjne – eksploatacja i naprawa
 • mgr inż. Łukasz Wąs – podstawy informatyki, informatyka ogólna


konsultacje zawodowe:

 • prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – mechatronika
 • prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski – informatyka
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek – elektronika
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wojewoda – mechanika
 • mgr Radosław Wojtczak – koordynator konsultacji zawodowych